Våra leverantörer

Utval­da områ­des­spe­ci­a­lis­ter som ser­var fas­tig­he­ten. Vid pro­blem kon­tak­ta des­sa leve­ran­tö­rerförs­ta hand de kän­ner till fas­tig­he­ten.

 

Avtalsområde

Leverantör

Kontakt

P.J.- Rör AB VA 086059808, 0705869808
Söder­kyl Tvätt­stu­gan 086429200
S:t Eriks Hiss AB His­sar 08194200, jour 086577717
Öster­malms Glas Glas 086628483
Hans Anders­son Recycling Retur­ma­te­ri­al 084457700
Lise-Lott Lööf Hus­hålls­so­por 087283280
Holm­bo­da El El-instal­la­tion 0705290437
Red­nil AB Snic­ke­ri­er 0807533030
André Kopaez El-instal­la­tion 086500916, 0734477948
Safe Team Lås och dör­rar 084429960