Viktig information

Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar 13.

För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening.

Infor­ma­tion BRF Inge­mar 13 (PDF) »