Hur hittar jag i fastigheten?

Tvättstuga

Husets tvätt­stu­ga finns vid Inge­mars­ga­tans entré. En brun metall­dörr. Lås upp med fyr­kan­ti­ga nyc­keln.

Hushållssopor

Boen­de vid Roslags­ga­tan entrén mås­te läm­na sina hus­hålls­so­por i soprum­met. Dör­ren finns på går­den, när­mast Inge­mars­ga­tan­dör­ren och öpp­nas med lås­bric­kan till höger om dör­ren.

Retursoprum

När­mast gårds­dör­ren inne i Roslags­ga­tans entré­hall finns dör­ren till ett mind­re cykel­för­råd och retur­rum­met. Öpp­na med kod­bric­kan.

Cykelförråd

Huset har två cykel­för­råd. Det stör­re finns i Inge­mar­ga­tans entré. Dör­ren när­mast går­den. Öpp­nas med den fyr­kan­ti­ga nyc­keln. Det mind­re finns inne i Roslags­ga­tans entré­hall. Dör­ren när­mast går­den. Öpp­nas med kod­nyc­kel.

Top