Bredband & TV

ComHem logo

Vårt TV-nät är kopp­lat via Com Hem med ett ana­logt basut­bud på 17 kana­ler samt samt 7 digi­ta­la kana­ler. Kon­tak­ta Com Hem direkt för övrigt utbud med kabel­box eller kort. Tilläg­get för var­je lägen­het är 225 kr/månad utö­ver månads­av­gift.