Förvaltning

Bostads­rätts­för­e­ning­en har avtal med Fas­tig­hets­ä­gar­na som hand­har den eko­no­mis­ka och tek­nis­ka för­valt­ning­en.

Fas­tig­he­ten är full­vär­des­för­säk­rad hos Brand­kon­to­ret.

För­e­ning­en har avtal med Bredband2 för access till Inter­net med egen 100 Mbits fiber upp­kopp­ling.