Parkering

I huset finns det ett flertal platser att hyra först och främst för de boende och hyresgäster i huset. Det kan finnas även finnas möjlighet för utomstående att hyra plats. Kontakta oss för att få veta mer. Priser varierar med parkeringsplatsens kvalitet.

Kontakta oss angående parkering »

Kölista Parkering BRF INGEMAR 13 – uppdaterad 20170322
1 Mirza Dzonlic, Karima Damoun
Claes och Birgitta Nilsson                                             Står kvar på roteringslista*
2 Yi Sun
3 Gunnar Krantz
4 Jan Sjödahl

*De som står på roteringslista har fått plats men har rätt att välja en ”bättre” plats ifall nya lediga platser uppkommer