Parkering

I huset finns det ett flertal platser att hyra först och främst för de boende och hyresgäster i huset. Det kan finnas även finnas möjlighet för utomstående att hyra plats. Kontakta oss för att få veta mer. Priser varierar med parkeringsplatsens kvalitet.

Kontakta oss angående parkering »

GARAGE LISTA BRF INGEMAR 13 – uppdaterad 20170921
Claes och Birgitta Nilsson Står kvar på roteringslista*
1 Yi Sun
Gunnar Krantz Står kvar på roteringslista*
2 Jan Sjödahl
Nils Karlen Anna Lindqvist Står kvar på roteringslista*
* De som står på roteringslista har fått plats men har rätt att välja en ”bättre” plats ifall nya lediga platser uppkommer