Parkering

I huset finns det ett fler­tal plat­ser att hyra först och främst för de boen­de och hyres­gäs­ter i huset. Det kan fin­nas även fin­nas möj­lig­het för utom­stå­en­de att hyra plats. Kon­tak­ta oss för att få veta mer. Pri­ser­na är sam­ma på alla platser,förutom de två MC-plat­ser­na

Kon­tak­ta oss angå­en­de par­ke­ring »

GARAGE LISTA BRF INGEMAR 13 — upp­da­te­rad 20180326
Kari­ma Damoun Står kvar på rote­rings­lis­ta*
1 Yi Sun
Gun­nar Krantz Står kvar på rote­rings­lis­ta*
2 Jan Sjö­dahl
Nils Kar­len Anna Lin­dqvist Står kvar på rote­rings­lis­ta*
* De som står på rote­rings­lis­ta har fått plats men har rätt att väl­ja en “bätt­re” plats ifall nya ledi­ga plat­ser upp­kom­mer