Tvättstuga

Använd sche­mat i tvätt­stu­gan, skriv ditt till­de­la­de bok­nings­num­mer

  • Stä­da golv, tvätt­ho, tvätt­ma­ski­ner efter avslu­tad tvätt
  • Gör ren tork­tum­la­ren från even­tu­ellt ludd
  • Du får använ­da torktumlare/torkrum i 1 tim­me efter det att ditt pass avslu­tats (om du inte har över­ens­kom­mit om annat med den som har pas­set efter dig!)

OBS! om du inte bör­jat tvät­ta efter 1 tim­me in på dina boka­de pass ”för­fal­ler” bok­ning­en och vem som helst kan ta din tid. Gör en note­ring i bok­ningsru­tan om du avser att kom­ma sent!