Nyheter i föreningen

Här hittar ni nyttig information gällande BRF Ingemar 13.

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ingemar 13, Stockholm, till ordinarie föreningsstämma med efterföljande mingel med mat på gården.

Tid: torsdag 1 juni 2016 kl. 18.30

Plats: H2Os lokaler BV Roslagsgatan 44, trevligheter på gården efter stämman.

Anmälan

För att kunna planera mat och dryck så behöver vi veta hur många som kommer på föreningsstämman. Anmäl dig/er på mail till anki.kling7@gmail.com alternativt på bifogad anmälningsblankett som läggs i föreningens brevlåda, Roslagsgatan, senast den 23 maj.

DAGORDNING På föreningsstämman kommer följande frågor att behandlas

 

Med anledning av ombyggnation av terrasserna på Plan 7 Ingemarsgatan 5 och Roslagsgatan 44 kallar vi här till medlemsmöte

Tisdagen den 4 april kl 19.00 – 20.30 i H2O:S lokaler Roslagsgatan 44.

Kallelse till viktigt medlemsmöte Brf Ingemar13_20170404

2015-12-10: Viktig information till medlemmarna.

Information BRF Ingemar 13 (PDF) »

Top