Besiktningsmannaboken höjer kvaliteten på besiktningar av småhus