”Beskatta oförtjänta vinster – ge till låginkomsttagare”