Bostadsrätterna stoppades då blev hon hotad med stämning