Byggandet av flerbostadshus har ökat starkt (juni 2011)