Daniel och Camilla har ökat sina försäkringar med åren