HD: Barnfamiljers bostäder går inte att mäta ut — panterna nu värda noll kronor