KO har ordet: Stoppa planerna på nix-register för mobiltelefon