20 personer vann ett besök i Norra länkens tunnlar