Ett körfält avstängt på E4/E20 S, Essingeleden vid Tomtebodakurvan, natten den 19 februari