Grönt ljus i Frescati och ventilationstorn vid Ryttmästarstadion