Länsstyrelsen har sagt ja till transporter av farligt gods i Norra länken