Nymålade linjer på gång- och cykelväg vid Frescati