Sprängningar vid av- och påfart till Klarastrandsleden vecka 12