Stockholms Fastighetsägarförening, norra sektionen, besökte tunnlarna