Störande helgarbete på dagtid mellan Essingeleden och Norra stationsgatan