Testning av Norra länkens övervakningssystem hos Trafik Stockholm