Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet (november 2012)