Otillräckligt bostadsbyggande trots starkare konjunktur (november 2013)