Resurser till konsumentvägledning minskar i kommunerna