(S) bostadsåterställare löser inte 20 årigt problem