Skatteverkets IT-avdelning träffar dig på KTH:s arbetsmarknadsdag 19–20 november