Skatteverkets IT-avdelning träffar dig på KTH:s arbetsmarknadsdag 19-20 november