Små effekter av ändrat begrepp för näringsverksamhet i lagen