Stabilitet och tilltro behövs nu mest av allt (maj 2013)