Tillväxten i bostadsbyggandet bryts (oktober 2011)