Om Föreningen

Föreningen äger och förvaltar fastigheten sedan den 7 november 2001 och omfattar 40
bostadslägenheter, en kontorslokal samt garage (med 25 platser).
Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt.
Fastigheten är belägen på Ingemarsgatan 5/Roslagsgatan 44 i Stockholm, Johannes församling.
Byggnaden är uppförd 1969 och består av ett flerbostadshus. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 3 441 kvm samt 236 kvm kontorsarea. Tomten omfattar 842 kvm.

Föreningens firma har tecknats, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.