Styrelsen 2016-17

Vid ordinarie stämma väljer bostadsrättsföreningen Ingemar 13 medlemmar en styrelse om minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och vid behov och tar ingen ersättning annat än den årliga restaurangmiddagen.

Styrelsen 2015-2016

Styrelseordförande Ann-Christine Kling telefon nr 070/353 5597
Ekonomi Anna-Karin Verneholt
Sekreterare Fredrik Dahlberg
Ledamot Irene Hemberg
Ledamot Anders Böhmfeld
Suppleant Andreas Fält

Kontakta styrelsen »