Styrelsen 2017-18

Vid ordinarie stämma väljer bostadsrättsföreningen Ingemar 13 medlemmar en styrelse om minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och vid behov.

Styrelsen 2017-2018

Styrelseordförande Gurra Krantz telefon nr  0705-412240
Ekonomi Anna-Karin Verneholt
Sekreterare Fredrik Dahlberg
Ledamot Irene Hemberg
Ledamot Maria Kedra
Ledamot Andreas Fält
Suppleant Sophie Karlsson

Kontakta styrelsen »