Styrelsen

Vid ordi­na­rie stäm­ma väl­jer bostads­rätts­för­e­ning­en Inge­mar 13 med­lem­mar en sty­rel­se om minst 3 och högst 7 leda­mö­ter med minst 1 eller högst 2 sup­ple­an­ter. Sty­rel­sen kon­sti­tu­e­rar sig själv. Sty­rel­sen sam­man­trä­der en gång i måna­den och vid behov.

Sty­rel­se­ord­fö­ran­deGur­ra Krantz 0705–412240
Sek­re­te­ra­reKata­ri­na Vie­b­ke 070–6432807
Kas­sörJohan Sven­ner­holm 0735–225573
Leda­mot fas­tig­hetClaes Nil­son 0761–765685
Leda­mot garageIre­ne Hem­berg 0766–339333
Sup­ple­antNils Kar­lén nilskarlen@hotmail.com