Valberedningen 2016-17

Vid ordinarie stämma väljer bostadsrättsföreningen Ingemar 13 medlemmar en valberedning.

Valberedningen 2016-2017

Thomas Rosén
Maria Kedra