Valberedningen 2017–18

Vid ordi­na­rie stäm­ma väl­jer bostads­rätts­för­e­ning­en Inge­mar 13 med­lem­mar en val­be­red­ning.

Valberedningen 2017–2018

Jan Sjö­dahl
Per Kull­berg