Valberedning

Vid ordi­na­rie stäm­ma väl­jer bostads­rätts­för­e­ning­en Inge­mar 13 med­lem­mar en val­be­red­ning.

Valberedning 2019–2020

Jan Sjö­dahl — sam­man­kal­lan­de
Per Kurl­berg
Mar­kus Åvall