Valberedningen 2017-18

Vid ordinarie stämma väljer bostadsrättsföreningen Ingemar 13 medlemmar en valberedning.

Valberedningen 2017-2018

Thomas Rosén
Jan Sjödahl
Karima Damoun