Föreningsstämma 14 juniAnnual House Mee­ting June 14:th