Trusted contractors

Utval­da områ­des­spe­ci­a­lis­ter som ser­var fas­tig­he­ten. Vid pro­blem kon­tak­ta des­sa leve­ran­tö­rer i förs­ta hand då de kän­ner till fastigheten.

Avtalsområde  Leverantör  Contact 
Bygg, även huvudentreprenörBygg­selå
Andre­as Hans­son
andreas@byggsela.se
0738–357442
Måle­riMåle­ri och golv­ser­vice i Tyresö AB
Chris­ter Östedt
info@malerigolvservice.se
0708–138683
VVSStock­holm rör­pro­duk­tion
Klas Axbå­ge
srp@telia.com
0707–496105
ElT‑lab, Björn Wern­man
bjorn@t‑lab.se
08–50906787
KakelBygg­selå
Andre­as Hans­son
andreas@byggsela.se
0738–357442