Hur hittar jag i fastigheten?

Laundry room

Husets tvätt­stu­ga finns vid Inge­mars­ga­tans entré. En brun metall­dörr. Lås upp med fyr­kan­ti­ga nyckeln.

Garbage Room

Boen­de vid Roslags­ga­tan entrén mås­te läm­na sina hus­hålls­so­por i soprum­met. Dör­ren finns på går­den, när­mast Inge­mars­ga­tan­dör­ren och öpp­nas med blipp till höger om dör­ren, även den fyr­kan­ti­ga nyc­keln kan användas.

Recycle room

Retur­soprum­met är för när­va­ran­de stängt. Åter­vin­nings­cen­tral finns vid Roslagstull Åter­bruk, det är ca 350 m dit. Gå Roslags­ga­tan mot Roslagstull, run­da Johan­nes­sko­lan till väns­ter och efter ca 50 m finns Åter­bru­ket till väns­ter nere i ber­get via en port, även infart med bil.

Bicycle storage room

Huset har två cykel­för­råd. Det stör­re finns i Inge­mar­ga­tans entré. Dör­ren när­mast går­den. Öpp­nas med den fyr­kan­ti­ga nyc­keln. Det mind­re finns inne i Roslags­ga­tans entré­hall. Dör­ren när­mast går­den. Öpp­nas med blipp.