Sopor och källsortering

Boen­de på Roslags­ga­tan 44 mås­te läm­na sina sopor i soprum­met. Dör­ren finns på går­den, när­mast Inge­mars­ga­tan­dör­ren och öpp­nas med blipp till höger om dörren. 

OBS! Endast hus­hålls­so­por läm­nas där. 

Hus­hålls­so­por­na läggs i plast­på­sar som knyts ihop. 

Recycle room

För när­va­ran­de stängt.