Kategorier
Om föreningen

Porttelefoner och låssystem

Kompletterande information kring våra nya porttelefoner samt låssystem (vårt skalskydd). Läs detta noga, det är mycket information!

Lite bakgrund:

Vi har bytt leverantör av lås och passersystem, från Safeteam till Bergs Lås. Vi har haft en del icke inbjudna individer som skaffat tillträde till fastigheten. Det har lett till händelser som involverar svårförklarliga tillgrepp och passager genom våra låssystem. Vårt nuvarande system med nycklar, porttelefoner, blippar, koder, IR öppnare etc är synnerligen komplicerat, inte säkert och består av ett lapptäcke av olika saker. Vi har åtta olika system för passage av olika dörrar i byggnaden.

Summering:

 • Vi har nu ett yttre skalskydd i form av två entrédörrar som kommer att öppnas endast via blipp eller anrop/uppringning på porttelefon. Entrédörrarna får av säkerhetsskäl fortsatt möjlighet till nyckelöppning men endast med ”Tekniknyckeln” som används till pannrum etc. Då undviker vi att tvättstugenycklar som kommit på rymmen kan användas. Styrelsen samt fastighetsförvaltaren har tillgång till dessa Tekniknycklar.
 • Passage av inre skalskydd sker via blipp eller kod (garage, gård, tvätt, soprum, cykel)
 • I händelse av strömavbrott kan vi komma ut från innergård, garage och entrédörrar.
 • Systemet bygger på att ha blippen med sig, då kommer man in överallt. Blippen blir en värdesak och är viktig att hålla reda på. Skulle man förlora sin blipp är det mycket viktigt att direkt anmäla det till styrelsen så blippen kan spärras och man kvitterar ut en ny.
 • Garageportens skalskydd fungerar som förut med garageblipp eller vanlig blipp.

Yttre skalskydd, entrédörrarna:

 • Vi kommer alltså helt att frångå systemet med portkod till entrédörrarna och med slopandet av portkod sker passage endast med blipp eller uppringning. Det gör alla passager spårbara.
 • Tar bort nuvarande blippar och ersätta med nya.
 • Ing 5:s nuvarande entréöppning med IR-dosa för funktionshindrade har stängts ned. Nu sker det via dedikerad radiosignal. Den är individuell och endast till vår fastighet.
 • Inga IR-dosor fungerar nu hos oss annat än för hissdörrarna våning 0 och 3. Det systemet upphör i slutet av mars och demonteras.
 • Post, tidningsutdelare samt våra leverantörer har tidigare använt kod, blipp samt IR-dosa. De får också nya blippar för access till fastigheten. Det är främst IR-dosor för dessa ändamål som varit ett problem. Varje IR-dosa öppnar ett stort antal portar i stan samt att det är många IR-dosor på drift, därför tas de bort hos oss.

Inre skalskydd, dvs passager innanför entrédörrarna:

 • Uppsättande av blippläsare på dörren mellan Ing 5 och innergård, samma som för R44. Ändamålet är att hindra access till båda huskropparna från respektive port.
 • Passager tillcykelförråd, tvättstuga, innergård, garage och källarförråd kommer att ske med blipp. Det kommer av säkerhetsskäl finnas möjlighet att använda kod i fall någon inte har med sin blipp. Tanken är att blippen gäller vid alla inre passager med sekundärsystem via kod.

De nya porttelefonernas funktion:

 • Porttelefonerna fungerar som tidigare för de boende med blipp dygnet runt.
 • För besökare gäller porttelefonens uppringning till den man besöker mellan 0700 – 2100. Under den tiden skall besökare, i displayen, bläddra fram den de besöker och trycka på ring för att de skall öppna.
 • Utanför tiderna 0700-2100 behöver besökaren kunna något av de inloggade telefonnumren till den man besöker. Numret knappas in i sin helhet, det ringer då som på vanlig tid och dörren kan öppnas av den uppringde. Detta för att undvika oönskade uppringningar och felaktiga insläpp, med andra ord mycket säkrare.
 • Har man glömt sin blipp kan man komma in genom att skrolla till sitt eget namn, trycka ringa och öppna med sin egen telefon. Har man glömt telefonen får man hoppas att ett nummer till är inloggat, ringa det, alternativt ringa till annan medlem.
 • Vid ett eventuellt strömavbrott kopplas ett externt batteri in och försörjer porttelefonerna med el. Batterierna håller i minst 8 timmar.
 • Med detta sätt att öppna via telefon har vi också kontroll på att släppa in hantverkare, vilket man kan göra på distans om numret är till en mobiltelefon. Man kan från föreningen få ut en ”hantverkarblipp” vid en längre tid av arbete.
 • Ovanstående förutsätter att varje lägenhet har telefonnummer inloggat i vår databas så det kommer upp i porttelefonen. Två nummer kan lämnas till varje lägenhet. För att komplettera er info i databasen se information nedan.

Dörren på Ingemarsgatan 5 öppnas automatiskt utan handhjälp. På insidan finns ny armbågsknapp, använd den! Det är bäst för porten och mest bekvämt om man har mycket att bära, cykel eller barnvagn. Öppettiden för dörren kommer vi att trimma för bästa bekvämlighet och säkerhet.

Vad gör du nu som medlem? Följande är information kring vad du behöver göra:

För att komplettera informationen i databasen till porttelefonen; kontakta styrelsen på:

E-mail gurra@krantz.org  Sänd snarast de namn och telefonnummer ni vill ha i porttelefonen (obs! det är endast namnet som syns i displayen, men det kopplas till numret i databasen)

För att byta blippar:

E-mail till nilsonbirgitta@gmail.com eller mobil 0761-765685 för att boka tid med Claes.

Lämpligt är att ta kontakt med Claes efter helgerna, från och med 13/1 2020. Glöm inte att ta med alla gamla blippar när ni byter.

Tanken är att varje lägenhet kvitterar ut en ny blipp per person som bor i lägenheten. Dessa loggas mot respektive person och lägenhet. Man kan då vid eventuella förluster av blippar spärra just de som kommit bort.

Med stor sannolikhet behöver vi en övergångsperiod då båda blippsystemen fungerar och fram till dess att alla fått sina nya blippar, först därefter spärras alla gamla. 

Viktigt att komma ihåg att den bästa säkerheten är vårt eget beteende! Stanna de få sekunder som behövs innan dörrarna går igen, framför allt på Ingemarsgatan där automatiken håller upp dörren. Stanna också med bilen till dess att garageporten går igen, det är 7 sekunder innan den går ned. Fråga människor som ni tror inte hör hemma i huset vem de skall besöka.

Det är lite att hålla reda på men vänligen beakta ovanstående och hjälp styrelsen att genomföra denna förändring snarast och så smidigt som möjligt, Tack på förhand!

sv_SESvenska