Fastigheten

Föreningen äger och förvaltar fastigheten sedan den 7 november 2001 och omfattar 41 bostadslägenheter, två kontorslokaler samt garage (25 platser).

Samtliga lägenheter samt en kontorslokal är upplåtna med bostadsrätt. En lokal hyres ut. Fastigheten är belägen på Ingemarsgatan 5/Roslagsgatan 44 i Stockholm, Johannes församling.

Byggnaden är uppförd 1969/2006 och består av ett flerbostadshus.

Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 3429 kvm sam 248 kvm i kontorsarea.

Tomten omfattar 841 kvm.

sv_SESvenska