Våra leverantörer

Utvalda områdesspecialister som servar fastigheten. Vid problem kontakta dessa leverantörer i första hand då de känner till fastigheten.

Avtalsområde Leverantör Kontakt
Bygg, även huvudentreprenörByggselå
Andreas Hansson
andreas@byggsela.se
0738-357442
MåleriMåleri och golvservice i Tyresö AB
Christer Östedt
info@malerigolvservice.se
0708-138683
ElT-lab, Björn Wernman
bjorn@t-lab.se
08-50906787
KakelByggselå
Andreas Hansson
andreas@byggsela.se
0738-357442
sv_SESvenska