Förvaltning

Bostadsrättsföreningen har avtal med Storholmen som handhar den ekonomiska och tekniska förvaltningen.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Protector. Föreningen rekommenderar att alla köper till bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring då detta inte ingår i fastighetens försäkring.

Föreningen har avtal med Bredband2 för access till Internet med egen  fiberuppkoppling samt avtal med Comhem för TV.

Kontaktinfo för felanmälningar finns i entrén vid Ingemarsgatan 5 (uppdateras under våren 2020).

sv_SESvenska