Styrelsen

Vid ordinarie stämma väljer bostadsrättsföreningen Ingemar 13 medlemmar en styrelse om minst 3 och högst 7 ledamöter med minst 1 eller högst 2 suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och vid behov.

StyrelseordförandeMarkus Åvall  0709-841688
SekreterareMartin Karlsson  0725-931165
EkonomiJohan Svennerholm 0735-225573
LedamotIrene Hemberg 0766-339333
SuppleantFelix Gip 0708-747383