Styrelsen

Vid ordinarie stämma väljer bostadsrättsföreningen Ingemar 13 medlemmar en styrelse om minst 3 och högst 7 ledamöter med minst 1 eller högst 2 suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och vid behov.

StyrelseordförandeErland Källén 0721-436840
SekreterareDidrik Wenklo
EkonomiThomas Rosén
LedamotRobert Stenlund 0705-148623
LedamotJohan Boström
SuppleantLukas Karlsson

sv_SESvenska