Stämma

Vid ordi­na­rie stämma väl­jer medlemmarna i Bostads­rätts­för­e­ningen Inge­mar 13 en sty­relse om minst tre och högst sju leda­mö­ter, samt minst 1 och högst 2 suppleanter.
Ordi­na­rie stämma ska hållas före 15 juni.

sv_SESvenska