Stämma

Vid ordi­na­rie stäm­ma väl­jer med­lem­mar­na i Bostads­rätts­för­e­ningen Inge­mar 13 en sty­relse om minst tre och högst sju leda­mö­ter, samt minst 1 och högst 2 suppleanter.
Ordi­na­rie stäm­ma ska hål­las före 15 juni.