Garage Space

I huset finns det ett fler­tal plat­ser att hyra för de boen­de och hyres­gäs­ter i huset.  Kon­tak­ta oss för att få veta mer. Pri­set är sam­ma på alla plat­ser, för­u­tom en liten plats och MC-platsen.

Kon­tak­ta oss angå­en­de parkering »