RevisorAccounting

För­e­ning­en anli­tar Bengt Beer­grehn (Finn­ham­mars Revi­sions­by­rå Aktie­bo­lag) som extern revisor.

Finn­ham­mars Revi­sions­by­rå AB
Adress: Vide­vä­gen 5, 194 78 Upp­lands Väsby
Telefon:08–120 123 00

Bengt Beer­grehn