Internet och TV

ComHem logo

Vårt TV-nät är kopp­lat via Com Hem med ett digi­talt basut­bud. Kon­tak­ta Com Hem direkt för övrigt utbud.

Fas­tig­he­ten har avtal med Bred­band 2 om inter­net. Fiber­ka­bel är dra­gen till fas­tig­he­ten och dis­tri­bu­tio­nen av inter­net till respek­ti­ve lägen­het sker enligt följande:

Roslags­ga­tan 44 samt tak­lä­gen­he­ter­na har kat 6 kabel med upp till 1000/1000 mbit.

Inge­mars­ga­tan 5 har kat5e kabel med upp till 100/100 mbit.

Tilläg­get för var­je lägen­het är 225 kr/månad utö­ver månads­av­gift. Månads­av­gif­ten tas bort from 1 janu­a­ri 2021 och där­ef­ter fak­tu­re­ras inte med­lem­mar­na någon TV eller bredbandavgift.