About Ingemar 13

Brf Ingemar 13

För­e­ning­en äger och för­val­tar fas­tig­he­ten sedan den 7 novem­ber 2001 och omfat­tar 41 bostads­lä­gen­he­ter med bostads­rätt, en kon­torslo­kal 36 kvm med bostads­rätt, 1 lokal 220 kvm för uthyr­ning samt garage (med 25 plat­ser).
Fas­tig­he­ten är belä­gen på Inge­mars­ga­tan 5/Roslagsgatan 44 i Stock­holm, Johan­nes för­sam­ling.
Bygg­na­den är upp­förd 1969 och består av ett fler­bo­stads­hus med en nytill­byggd del samt tak­lä­gen­he­ter. Den tota­la uthyr­nings­ba­ra are­an upp­går till 3 465 kvm samt 220 kvm kon­tor­sa­rea. Tom­ten omfat­tar 841 kvm.

Senaste information


föreningens innergård